Yerli xəbərlər

“Ağıllı şəhər” və digər qabaqcıl nümunələri bu gün Bakıda müzakirə edəcəklər