skip to Main Content

Qurd xestelikleri

  • Июль 29, 2017
  • Tibb

Qurd xestelikleri —  geniş yayılmış xəstəlikdir və birhüceyrəli heyvanlar ailəsindən olan mikroorqanizmlər tərəfindən törənir. Son illərin araşdırmaları isə Yer kürəsi əhalisinin 50%-nin qurd xəstəliklərindən əziyyət çəkdiyini göstərir. Hazırda xüsusilə uşaqlar arasında tez-tez təsadüf olunan  qurd xəstəliklərinin yayılması artmaqdadır. Uşaqlar əksər hallarda…