skip to Main Content

Pəncərələrin yuyulması

Bakı şəhərində “TƏMİZ EV” şirkəti tərəfindən pəncərələrin yuyulması, lociyaların, bina fasadlarının, şüşələnmiş eyvanların yuyulması – istənilən toz, çirk, yapışqan və ləkələrin öhdəsindən gələ bilən və özündən sonra izlər qoymadan təmizlik parıltısı verən ən yeni təmizləyici vasitələrin köməyilə şüşələrin müasir emalıdır.…