skip to Main Content

Çap xidmətləri / Ofset mətbəə

MaxOfset şirkətindən çap xidmətləri demək olar ki bütün çap məhsulları əhatə edir: flayerlər, illik hesabat, bukletlər, kitablər, qutular, kağız paketləri, elan vərəqələri, təqvimlər, qovluqlar, bloknotlar, broşürlar, zərflər, qeyd kağızları, etiketlər, plakat, poster, reklam modulları, xarici reklam, xarici lövhələr, ştenderlər, POS-materiallar və s.…