skip to Main Content

Kitab çapı

Kitab çapı iki cür – yumşaq və qalın üz qabığına malik, periodik olmayan nəşr. Əksər hallarda kitabın daxili səhifələri ofset kağızının nazik qramajında çap edilir. Çoxsəhifəli kitablar əvvəlcədən sapla tikilir. Kitabın minimal tirajı 200 ədəd təşkil edir. MaxOfset şirkətindən kitab…