skip to Main Content

Audit xidmətləri

Audit xidmətləri – müəssisənin iqtisadi-maliyyə vəziyyətini daha dolğun və obyektiv qiymətləndirməyə, biznesin mənfəətinin və effektivliyinin artırılmasına yönəlmiş gələcək fəaliyyət planını hazırlamağa imkanı verən, şirkətin idarə edilməsini yaxşılaşdıran prosedurlar kompleksidir. Bir qayda olaraq, auditor xidmətlərinin növləri , Sifarişçinin mühasibat uçotu və…