skip to Main Content

Лечение рака

  Müasir dünyada xərçəngin müalicəsi üçün kifayət qədər geniş və effektli vasitələr mövcuddur və bu, bir çox onkologiya xəstəlikləri uğurla müalicə etməyə imkan verir. Bu günə qədər xercengin mualicesi üçün üç üsulu var: cərrahi müalicə, radiasiya müalicəsi və kemoterapi. Bundan…

Лечение кисты яичника

Kista qişası olan və içi maye ilə dolu çevrəvari törəmədir. Yumurtalığın kistası bir və ya sayda, habelə bir kameralı və çoxkameralı olur. Kista digər orqanlara təzyiq göstərməyəndə onu toxunulmaz saxlayırlar və müalicə etmirlər. Yumurtalığın kistası digər orqanlara təsirinin təhlükəsi varsa,…