skip to Main Content

Çap xidmətləri / Ofset mətbəə

MaxOfset şirkətindən çap xidmətləri demək olar ki bütün çap məhsulları əhatə edir: flayerlər, illik hesabat, bukletlər, kitablər, qutular, kağız paketləri, elan vərəqələri, təqvimlər, qovluqlar, bloknotlar, broşürlar, zərflər, qeyd kağızları, etiketlər, plakat, poster, reklam modulları, xarici reklam, xarici lövhələr, ştenderlər, POS-materiallar və s.…

Kitab çapı

Kitab çapı iki cür – yumşaq və qalın üz qabığına malik, periodik olmayan nəşr. Əksər hallarda kitabın daxili səhifələri ofset kağızının nazik qramajında çap edilir. Çoxsəhifəli kitablar əvvəlcədən sapla tikilir. Kitabın minimal tirajı 200 ədəd təşkil edir. MaxOfset şirkətindən kitab…