skip to Main Content

Mede xercengi onkoloji xəstəliklərin ən çox rast gəlinən formasıdır və bütün lokalizasiyalı bədxassəli şişlərin demək olar ki 40% təşkil edir və dünyada yayılmasına görə IV yerdə, ölümə səbəb olan bədxassəli şişlər içərisində  isə II yerdə durur. Mədə xərçəngi çox vaxt mədənin distal hissəsində rast gəlinir.

Müəyyən edilib ki, kişilərdə bu xəstəlik qadınlara nisbətən 10-15 faiz çox rast gəlinir. Bunun kişilərin qadınlara nisbətən daha çox siqaret çəkməsi və güclü alkohollu içkilərindən daha çox istifadə etməsi ilə əlaqələndirilir. Mede xercengi ən çox əlli yaşından yuxarı şəxslərdə rast gəlinir, lakin cavanlarda və uşaqlarda da ola bilər. Xəstəliyin əmələ gəlməsində irsi faktoru da qeyd etmək lazımdır.

Mede xercengi