skip to Main Content

Qurd xestelikleri —  geniş yayılmış xəstəlikdir və birhüceyrəli heyvanlar ailəsindən olan mikroorqanizmlər tərəfindən törənir. Son illərin araşdırmaları isə Yer kürəsi əhalisinin 50%-nin qurd xəstəliklərindən əziyyət çəkdiyini göstərir.

Hazırda xüsusilə uşaqlar arasında tez-tez təsadüf olunan  qurd xəstəliklərinin yayılması artmaqdadır. Uşaqlar əksər hallarda 3-12 yaşlarında qurd xəstəliklərinə yoluxurlar. Uşaq orqanizmində eyni zamanda bir neçə növ helmintlər parazitlik edə bilərlər.

Bunun səbəbləri, yaranma şəraiti haqqında çoxları bilir.  Əsas məsələ   profilaktika və müalicədir. Qurd xestelikleri insanın bədənində hansı orqanizm zəifdirsə o hissəni daha da zəiflədir və ümumiyyətlə, müəyyən yaşdan sonra xroniki hala keç

Qurd xestelikleri